เลือกภาษา

+66 (0)2-943-5814-5 info@envirservicelab.com

บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพอากาศ

ให้บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพอากาศ บริเวณบรรยากาศทั่วไปสำหรับทุกโครงการ ในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ทันสมัย และถูกต้องตามมาตรฐานสากล

รายการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพอากาศที่ให้บริการ มีดังนี้

  • Samui4
  • Ubon4
  • Ubon3

 

รายการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพอากาศ 
4