เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพบรรยากาศทั่วไป

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ Ambient Monitoring Service คุณภาพบรรยากาศทั่วไป ให้บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพอากาศ บริเวณบรรยากาศทั่วไปสำหรับทุกโครงการ ในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ทันสมัย และถูกต้องตามมาตรฐานสากล

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีดังนี้

  • Samui4
  • Ubon4
  • Ubon3

 

รายการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพอากาศ 
4