เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

บริการประเมินคุณภาพอากาศ และเสียงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

การประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิคศาสตร์

ให้บริการบริการประเมินคุณภาพอากาศ จากทุกโครงการ เช่น โครงการอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือ สนามบิน รถไฟ รถไฟฟ้า ทางหลวง เป็นต้น โดยประเมินทั้งในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น AERMET/AERMAP/AERMOD, IVE, MM5/CAMx, MUAIR, ISC และ CALINE 4 เป็นต้น

  • image002
  • image004
  • image006
    • image008
    • image009

 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงด้วยแบบจำลองคณิคศาสตร์

ให้บริการบริการประเมินผลกระทบด้านเสียง จากทุกโครงการ เช่น โครงการอาคารสูง อาคารชุดที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือ สนามบิน รถไฟ รถไฟฟ้า ทางหลวง เป็นต้น โดยประเมินทั้งในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN

image012

image013